NAŠA ADRESA SÍDLA

MM Systems, s.r.o.
Trnavská cesta 37/3273
831 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

+421 2 322 825 00
+421 2 322 825 05
[email protected]

OBCHODNÝ REGISTER

IČO: 44 134 886
DIČ: 202 260 45 62
IČ DPH: SK 202 260 45 62

Zápis v obchodnom registri SR: OR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52178/B