Klientom kladieme nasledovné otázky

 • Viete, akú IT infraštruktúru a softvér skutočne potrebujete?
 • Do akej miery sú všetky IT komponenty využívané?
 • Existujú vo Vašej spoločnosti procesy, ktoré sa vykonávajú manuálne a dochádza pri nich k omylom?
 • Vynakladáte príliš veľa finančných prostriedkov na nákup infraštruktúry a softvérového vybavenia?

Samotná analýza zahŕňa nasledovné oblasti

 • analýza stavu technického zabezpečenia IT
 • analýza stavu programového vybavenia
 • analýza stavu systémového vybavenia

Výstup analýzy IT prostredia

 • detailný popis súčasného stavu
 • mapa procesov Vašej organizácie
 • návrh optimalizačných opatrení

Prínosy

 • komplexný prehľad o stave Vašej spoločnosti
 • identifikácia možností na zlepšenie v oblasti výpočtovej techniky a softvérového vybavenia
 • návrh odporúčaní, smerujúcich k zlepšeniu problémových miest v IT oblasti organizácie

Percentuálny podiel komponentov IT v zdravej firme